Önce Zihinde Kazan

* Özgüven sorunu mu yaşıyorsunuz?

* Kazanmaya çok yakınken kaybediyor musunuz?

* Kritik anlarda stresinize karşı yenik duruma mı düşüyorsunuz?

* Müsabakalarınız istediğiniz gibi gitmeyince öfkenize yenik mi düşüyorsunuz?

* Müsabakalara iyi konsantre olamıyor musunuz? Veya dağılan konsantrasyonunuzu tekrar toplayamıyor musunuz?

* Motivasyonunuzu kaybettiğinizde tekrar kazanamıyor musunuz?

* Aile, çevre ve diğer baskılarla baş edemiyor musunuz?

O zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0530 694 89 87 numaralı telefonla ya da  omerates@maksimumperformans.com e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Maksimum Performans Akademi ile çalışarak performansınızı arttırabilirsiniz.

Sizin için neler yapabiliriz?

SPORDA PSİKOLOJİK DESTEK

Sporda psikolojik destek, bilinenin aksine sadece anormal durumlar için sağlanan bir destek olmayıp, sporculara, antrenörlere ve yöneticilere farkındalık sağlayan, onların spordan zevk almalarını, kendilerini keşfetmelerini, özgüven, motivasyon, konsantrasyon gibi zihinle kontrol edilebilen durumlarda daha başarılı olmalarına yol açan psikolojik çalışmalardır. Siz de zihin ve beden arasındaki bağınızı fark edilip, zihninizin beden kontrolündeki öneminin keşfetmek istiyorsanız bizimle çalışabilirsiniz.

SPOR PSİKOLOĞU

Uzmanlığını, spor ve egzersiz psikolojisi üzerine yüksek lisans ve/veya doktora programlarıyla elde etmiş; sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen, bilimsel tekniklerle onların performansını arttırmak için araştırmalar ve bireysel/grup görüşmeleri yapan uzmandır.

ÖZGÜVEN GELİŞTİRME

Özgüven, arzulanan bir davranışı başarılı bir şekilde yapacağımıza ilişkin inançtır. Özgüven sporcu performansını olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Bir şeyin yolunda gitmeyeceği düşüncesi ile içerinde olduğumuzda başarısızlık beklentisi denen durumu yaşamış oluruz. Bunun üstesinden gelebilmek için özgüvene ihtiyaç vardır. Bu sebeplerden dolayı özgüvenin faydaları, güven eksikliği, aşırı özgüven, özgüvenin nasıl kazanılıp, kaybedileceği, özgüven çeşitlerini ve bunların tekniklerini bizimle çalışarak geliştirebilirsiniz.

ÖFKE KONTROLÜ VE 3D (DUYGU-DÜŞÜNCE-DAVRANIŞ) YÖNETİMİ

Öfke kontrolü çalışmalarında antrenör ve sporcularının duygu, düşünce ve davranışlarının kontrol edilmesi ve öfke duygusunun performanslarını olumlu yönde etkileyecek şekilde kullanma becerilerinin gelişimi hedeflenmektedir. Öfkeyi ve “duygu-düşünce-davranış” sürecini kontrol edebilmek profesyonel alanda fark yaratmaktadır. Bazı nefes ve gevşeme egzersizleri, düşünce düzenleme teknikleri, problem çözme becerileri antrenörlere ve sporculara tarafımızca öğretilmektedir. Tüm başarılı antrenörlerin ve sporcuların bu becerileri doğru ve performanslarını olumlu etkileyecek şekilde kullandıkları bir gerçektir.  Bu alanda mentorluk almak için alanında uzman spor psikologlarımıza başvurabilir ve bizimle çalışabilirsiniz.

MOTİVASYON

Motivasyon bizi harekete geçiren güdüdür. Bundan dolayı motivasyon kaynaklarımızı keşfetmek ve hangi tip motivasyona sahip olduğumuzu bilmek çok önemlidir. Unutmayın ki, dünyanın en iyi arabası benzin olmadan gidemez bu yüzden motivasyon başarıya giden yolda en önemli unsurların başında gelmektedir. Bizimle çalışarak motivasyon kaynaklarınızı harekete geçirerek üst düzey motivasyona ulaşabilirsiniz.

HEDEF BELİRLEME

Hedef belirleme ile istek çoğu zaman karıştırılır. İsteğin hedefe dönüşmesi için eyleme geçmek gerekir. Hedef belirlemenin işe yaraması iki nedenle açıklanabilir. Sonuç, performans ve süreç hedefleri, özgüven ve gerginlik gibi psikolojik faktörleri etkileyerek dolaylı olarak davranışı etkiler. Çünkü hedefler psikolojik faktörleri etkileyerek davranış değişikliğine yol açmaktadır. Hedeflerin psikolojik durum üzerindeki etkisiyle performans dolaylı olarak etkilenir. Bizimle çalışarak; hedef tiplerini, hedef belirlemenin nasıl yapılacağını, doğru hedef belirleme stratejilerini, bireysel ve grup hedeflerinin tanımını öğrenebilirsiniz.

PSİKOLOJİK RUTİNLER

Sporcular müsabakalara çeşitli hazırlıklar yaparak başlar. Bu hazırlıkların bir düzende olması sporcunun motivasyonunu, konsantrasyonunu ve özgüvenini arttırır. Spor psikologları, sporcuların müsabaka süresince konsantrasyonunu üst seviyeye çıkarmak için bu rutinleri bir plan dahilinde hazırlayarak sporcunun uygulamasını sağlar. Bazıları yarışmadan önce kendilerine şans getirdiği­ni ve uğurlu olduğunu varsaydıkları rutin davranışları gerçekleştirirler. Kimileri ise belli yiyecekleri almayı, belli renkleri veya eşofmanları giymeyi tercih ederler. Bizimle çalışarak müsabakalara belirli rutinlerle hazırlanarak daha başarılı olabilirsiniz.

PSİKOLOJİK PERFORMANS PROFİLİ

Sporcuların ve antrenörlerin performansları üzerinde birçok zihinsel faktörün etkisi bulunmaktadır. Bu faktörler yapılan spor branşına, sporcunun bireysel özelliklerine ve becerilerine göre değişebilmektedir. Bu yüzden sporcunun zihinsel özelliklerini bir spor psikolojisi uzmanı ile görüşerek değerlendirmesi en gerçekçi sonuçları verecektir. Sporcunun, uzman bir spor psikoloğuyla birlikte zihinsel becerilerini değerlendirme aşaması son derece dikkatle yapılması gereken bir noktadır. Sporcunun gerçekten ihtiyacı olan, geliştirmesi gereken zihinsel faktörler tespit edilmelidir. Bu sayede sporcuyla yapılacak olan çalışmalar performansın maksimum seviyeye çıkmasında fayda sağlayabilir.

Spor psikoloğu ile çalışmaya başlarken yapılan psikolojik performans profili çalışmaları hem süreci belirlemek hem de sporcunun kendi özelliklerini net bir şekilde görmesi açısından son derece önemlidir. Birçok sporcu bu çalışmayı yapmadan önce üstün zihinsel özelliklerini ve performansını olumsuz yönde etkileyen özelliklerinin farkına bile değildir. Sizler de performansınıza etki eden zihinsel faktörleri ortaya çıkarmak ve bir uzman eşliğinde bu özelliklerinizi geliştirebilirsiniz. Alanında uzman spor psikologlarımızla çalışarak, psikolojik performansınızı maksimum performansa ulaşacak bir araca çevirmek mümkündür.

LİDERLİK

Liderlik sadece sporcular ve koçlar üzerinde değil tüm insanlar üzerinde ele alınan bir konudur. Tüm insanları etkileyen böyle bir konunun sporcular üzerinde çok daha farklı etkileri olabilmektedir. Her takımda, takımı yöneten bir kaptan oyuncu yani lider olduğu gibi aslında her sporcunun da kendi içerisinde bir lider yer almaktadır. Sporcunun davranışları, tercihleri, kararları gibi her türlü hareketi üzerinde liderlik yeteneği ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple aslında her sporcunun içindeki liderin ortaya çıkarılması ve liderlik özelliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Bilim dünyası yıllardır liderliğin doğuştan gelen ve değişmeyen bir özellik mi yoksa sonradan öğrenilebilen bir özellik mi sorusuyla uğraşmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar liderliğin geliştirilebildiğini göstermektedir. Bu konuda yapılmış olan birçok araştırma bu tezi destekler niteliktedir. Sporcular açısından bu son derece önemli bir noktadır.

Liderlik, takım içerisinde güven, sorumluluk, öz-disiplin, sabır, esneklik gibi kavramlarla yakından ilişkilidir. Özellikle takım kaptanlarında bu özelliklerin ağır bastığı görülmektedir. Bireysel sporcuların liderlik özelliğini geliştirmesi ise kendi yeteneklerinin farkına varması ve gelişime açık olması, arkadaşlarını desteklemesi, takım için bireysel özelliklerini arka plana atması ve belki de en önemlisi kendi davranışlarını çok iyi gözlemleyerek kendi performansı için en iyi yolu seçmesinden geçmektedir. Bu yönüyle bakıldığında liderlik sporcunun performansı açısından önemli bir çalışma alanı olmalıdır. Bizimle çalışarak kendi liderlik özelliklerinizin farkına varabilir ve geliştirebilirsiniz.

KRİTİK ZAMAN YÖNETİMİ

Sporun en önemli kavramlarının başında “zaman” yer almaktadır. Neredeyse tüm branşlarda zamana karşı sporcunun yapması ve yetiştirmesi gereken performans görevleri bulunmaktadır. Basketbolda bir hücum süresi 24 saniyedir, atletizmde, yüzmede saniyeler hatta saliseler ile yarışılmaktadır. Sporcuların yapması gereken ise en kısa sürede en iyi performansı sergilemektedir. Aksi takdirde madalyaları, puanları ve dünya rekorlarını kaçırabilmektedir.

Sporcuların kritik zaman yönetimi ile karar verme süreçlerinin incelenmesi önemli bir noktadır. Karar verme süreçleri üzerinde sporcunun kişilik özellikleri, geçmiş deneyimleri, kaygı, stres ve algı düzeyi gibi birçok psikolojik faktör devreye girmektedir. Bu faktörler her sporcuda farklı şekillerde görülebilmektedir. Öncelikle sporcunun karar verme sürecine etki eden psikolojik faktörlerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu noktada spor psikologları devreye girmektedir. Sporcunun hem yaptığı spor hakkında hem de psikoloji biliminin teknik ve yöntemleri hakkında bilgili uzmanlar gerekmektedir. Sporcu ile görüşülerek, sporcunun faklı performans durumları incelenerek karar verme süreçleri ortaya çıkarılmalı ve uygun tekniklerle geliştirilmelidir.

Sporcuların kritik zaman yönetimini geliştirebilmeleri için zihinsel faktörlerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Özellikle imgeleme çalışmaları sporcuların kritik zamanı yönetmeleri konusunda etkili olan çalışmalardır. Sporcular imgeleme çalışmalarını etkili şekilde gerçekleştirerek, kritik zamanlarda ve hızlıca karar vermeleri gereken durumlarda kendilerini geliştirebilmektedir.

Spor psikolojisinde kullanılan birçok teknik sporcuların kritik zaman yönetimi konusunda gelişmelerini sağlamaktadır. Kritik zaman yönetimi konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Uzman spor psikologlarımız ve psikologlarımız ile birlikte çalışarak karar verme sürecinize etki eden olumsuz faktörlerin üstesinden gelebilirsiniz.

İLETİŞİM

Düşünce, duygu ve bilgilerin akla gelebilecek her biçim ve yolla kişiden kişiye aktarılması ve kişilerin birbirlerini anlamasını sağlayan iletişimin spor dünyasında da sporcu-antrenör  ve takımların başarısıyla doğrudan bir ilgisi vardır. Bizimle çalışarak, kaliteli iletişim kurabilmenin yöntemlerini, doğru mesajlar verip alabilmenin detaylarını öğrenerek, bu özelliğinizi geliştirebilirsiniz.

TAKIM RUHU OLUŞTURMA

Takımın belli bir amacı gerçekleştirmek için kenetlenerek birlikte hareket etmesi takım ruhunu oluşturur. “Biz” duygusunun “Ben” duygusunun önüne geçtiğinde ortaya ne gibi pozitif sonuçlar çıktığı ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Bizimle çalışarak takım duygusunu hakkında daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz ve bu duyguyu nasıl geliştirip hayatınıza entegre edeceğinize dair çalışmalar yapabilirsiniz.

SPORCU KİŞİLİĞİ

Bizimle iletişime geçerseniz, her yaş grubunun gelişimsel özelliklerinin farklı olmasından dolayı antrenörlerin farklı yaş gruplarındaki sporcularına fizyolojik ve psikolojik olarak nasıl yaklaşmaları gerektiği, sporcuya aşılanması gereken etik değerler ve karakter gelişimini destekleyici çalışmaların yanında ailelerin ve antrenörlerin sporcu kişiliği üzerinde bilinçlendirilmesi  ve yaklaşım tarzlarının tartışılması açısından çok faydalı bir çalışmada yer alabilirsiniz.

ZİHİNSEL ANTREMAN TEKNİKLERİ

Zihinsel antrenman, fiziksel antrenman gibi düzenli ve sürekli uygulandığında önemli derecede fayda sağlayan bir beceridir. Maksimum performansa ulaşmak isteyen antrenör ve sporcular, teknik, taktik ve fiziksel gelişiminin yanında psikolojik gelişime de aynı ölçüde önem vermelidir. Unutulmamalı ki, maksimum performansı etkileyen olumsuz faktörler fiziksel olabileceği gibi zihinsel de olabilir. Zihinsel antreman teknikleri bu tip faktörleri yenmek ve kontrol edebilmek için son derece önemlidir.    Spor psikolojisinin en önemli konu başlıklarından biri olan zihinsel antreman çalışmaları uzman psikologlarımız tarafından antenör ve sporculara öğretilerek geçici olmayan ve etkili çözümler sağlamaktadır. Siz de bu çözümleri öğrenmek ve uygulamak isterseniz bizimle çalışabilirsiniz.

Check Also

Gillette & Milliyet Spor Ödülleri Töreni

Maksimum Performans ve Beşiktaş JK spor psikoloğu Ömer Ateş,  bu yıl 64.ncüsü düzenlenen Gillette & …