Antrenör ve Velilerin Genç Sporculara Yaklaşım Tarzları

İnsan devamlı gelişme gösteren bir canlıdır. İnsan oğlu doğumundan ölümüne kadar fiziksel, zihinsel, hormonel, cinsel, sosyal, ahlaki ve kişilik gibi evreler geçirir. Bu dönemler kuşkusuz ki sağlıklı bir şekilde yaşanırsa birey sağlıklı olarak toplumda yerini alacaktır. Yukarıda sayılan evrelerin bir kısmı bireyin doğumuyla başlar ergenlikle hız kazanır 20 li yaşlardan sonra da bazı gelişim evreleri durmakla birlikte bazı evreler gelişmeye devam etmektedir. İnsan oğlunun hayatındaki en önemli gelişimi ergenlik döneminde meydana gelmektedir. Anna Freud’un (çocuk psikanalizinin ilk ve önde gelen uygulayıcılarındandır) dediği gibi ‘Ergenliğin normalliği, anormalliğidir’. Bu dönem çok hızlı bir süreçtir ve birey bir birine zıt duygular içinde gelişir. Fiziksel, cinsel, hormonel, sosyal, ahlaki, zihinsel ve kişilik olarak gelişirken toplumun, ailenin kendilerinden bir takım beklentileri olmaktadır. Ergen bu dönemde aileden ve çevreden sevgi, saygı bekleme, başarılı olma ve kendini ispat etme gibi bir takım beklentileri vardır. Bunları aşması için zamana ve aile ve çevresinin desteğine ihtiyaç vardır. Ergenin bu dönemde yaşadığı en büyük problem uyum sürecidir.

Uyum sürecinde ergenlerin yaşadığı en önemli iki duygu kaygı ve korku dur. Kaygı tedirgin edici bir duygu veya mantıksız korku olarak ifade edilir. Kaygı kısa süreli veya uzun süreli olabilir ve kaynağı bilinmeyebilir. Hepimizin bildiği gibi bazı insanlar yapısal olarak kaygılıdırlar ve en ufak bir olayda aşırı reaksiyon gösterirler. Korku, insanın içini daraltan bir takım tehdit hissidir. Korku kaygıdan daha kısa sürelidir fakat daha şiddetlidir. Korkunun kaynağı bilinebilir ama kaygının bilinmeyebilir. Tüm bu detaylar göz önüne alındığında genç sporcuların sağlıklı bir şekilde gelişmesi için antrenör ve velilere çok önemli görevler düşmektedir. Ergen duygularını çok iyi analiz edip ona göre davranış ve düşünce modelleri geliştirmeleri gerekmektedir. Bu dönemde kızgınlık, öfke,sevinç ve korku gibi duygularda artış olur.Bunun yanında duygularda istikrarsızlık belirir. Ergen aynı olaya bir gün farklı diğer gün farklı tepki geliştirebilir. Bunun yanında ergen karşı cinse daha fazla ilgi duyar ve duygusal bir yakınlaşmaya girer.Aşık olan ergen karşı cins tarafından beğenilmek ister. Çekingenlik ise diğer özelliklerden biridir. Özellikle vücutlarındaki ani veya geç değişikliklerden dolayı vücutlarını göstermek istememeleri en önemli unsurlardandır. Baskıcı aile tarafından yetiştirilen çocuklarda çekingenlik kalıcı bir özellik gösterir.Ergenlik döneminde aşırı hayal kurma belirli bir şekilde ergenin hayatında önemli bir rol oynar. Biyolojik-cinsel ve zihinsel gelişmeyle birlikte ergen karşı cinsle ilgili, geleceğiyle veya herhangi bir isteğiyle ilgili hayaller kurabilir. Çabuk heyecanlanma: Ergen duygularını kontrol etmekte zorluk çeker çünkü heyecan dengesi tam anlamıyla oturmamıştır.

Bütün bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda antrenör ve velilerin genç sporculara davranışlarında dikkat etmesi gereken bazı önemli unsurlar şunlardır:

Ø Ergeni dinleyin ve anlamaya çalışın

Ø Olumlu olumsuz tüm duyguları onlarla paylaşın

Ø Yeteneklerini ortaya çıkarması konusunda destek olun

Ø Ergen başka biriyle asla kıyaslamayın.

Ø Alacağınız kararlarda onların düşüncelerini alın

Ø Ergen başkalarının önünde eleştirmeyin.

Ø Ergenin ani duygusal hareketlerine karşı ters tepkilerde bulunmayın bu onu kaybetmemize sebep olabilir.

Ø Yaşamı ve giyimi ilgili aldığı kararları eleştirmeden önce düşüncelerini alın ve kibarca yorumunuzu yapın

Ø Güven verin.

Ø Ergeni kendi gençlik yıllarınızla kıyaslamayın.

Sonuç olarak genç sporcuların sağlıklı bir gelişim göstermesi için antrenörler, veliler, mentörler ve yöneticiler koordineli bir şekilde çalışmaları ve devamlı iletişimde olmaları gerekmektedir.

Check Also

Efsane Koç Phil Jackson ile Buluşma

Hayallerimiz ve hedeflerimiz, hayatımızı doyumsuz yapan en güzel şeylerdir. 90’lı yılların  ortalarına kadar hepimizi ekranların …